Popis zde .... Popis zde .... Popis zde .... Popis zde ....

O co jde ? -Celosíťová optimalizace

Navržené dopravní opatření není jen prostou redukcí spojů, dochází především
k optimalizaci vedení linek a jízdních řádů, takže kromě omezení málo vytížených linek nebo spojů
obsahuje také určitá zlepšení nabídky veřejné dopravy. Hlavními cíli tohoto opatření jsou:

 • vznik sítě metropolitních autobusových linek – metrobusů
 • zjednodušení a zpřehlednění sítě linek
 • úspora dopravních výkonů
 • omezení nebo zrušení málo využívaných linek
 • omezení souběhů autobusových linek s kolejovou dopravou (především s tramvajemi v ulicích Švehlova, Plzeňská a Evropská, s vlaky v oblasti Uhříněvsi)
 • napřímení trasy linek za účelem zkrácení a zatraktivnění cestovních dob
 • odlehčení úseků metra nebo tramvají v centru, jež jsou na hranici kapacity (především pomocí alternativních spojení tangenciálními autobusovými linkami)

 • efektivnější a atraktivnější síť linek veřejné dopravy
 • méně linek, kratší intervaly
 • jednoduchost, přehlednost
 • omezení souběhů, nevytížených spojů
 • posílení přetížených linek
 • nabídka nových spojení napříč Prahou
 • realizace dlouhodobých požadavků městských částí,cestujících
Co dále ?
 • Metro (stávající stav, beze změn)
 • Železnice (stávající stav, linky S, beze změn)
 • Tramvaje

– páteřní linky (interval 4 minuty ve špičce)
– páteřní svazky linek v silných směrech (souhrnný interval 4 minuty ve špičce)
– ostatní linky (interval 8 minut ve špičce)

 • Autobusy

– páteřní linky (metrobusy) (interval max. 6-8 minut ve špičce)
– ostatní linky (doplněk metrobusů, obsluha méně významných směrů)
– midibusové linky (doplněk základní sítě v centru a uvnitř městských částí)

 •  Metro: beze změny
 •  Tramvaje: 5 páteřních linek, 4 páteřní svazky linek, celkem 21 denních linek
 •  Městské autobusy: 38 linek metrobusů, 60 ostatních linek,20 midibusových linek
 •  Celková roční úspora: 406 000 000 Kč
Harmonogram
 • do konce června 2012: schválení konečné verze
 • 07.+08.2012: příprava tras, preference, tvorba nových JŘ
 • 1.9.2012: spuštění nové metropolitní sítě
 • 09.-11.2012 vyhodnocení podnětů a připomínek
 • 12.2012: případné korekce na základě podnětů a připomínek
 • od 01.2013: komplexní přepravní průzkumy, postupné vyhodnocení

NOVÁ SÍŤ TRAMVAJOVÝCH LINEK Odkaz na návrh dopravního opatření
NOVÁ METROPOLITNÍ SÍŤ AUTOBUSOVÝCH LINEK Odkaz na návrh dopravního opatření
Metropolitní linky v Praze Prezentace nové metropolitní sítě – 14.6.2012

Zde můžete vložit Váš komentář