Popis zde .... Popis zde .... Popis zde .... Popis zde ....


Unicode je tabulka znaků všech existujících abeced, která v současnosti obsahuje více než 245 000 znaků.
Vývoj Unicode začal v roce 1987 a byl dovršen v roce 1991 založením Unicode Consortium.

Tady vložte text:

Výsledek:


Co je to Unicode?

Standard Unicode je 16 bitové kódovací schéma s neměnnou šířkou, určené pro zápis znaků v textu. Toto mezinárodní kódování obsahuje znaky hlavních světových abeced a také často používané technické znaky. Kódování Unicode zachazí se znaky abeced i různými jinými symboly stejným způsobem, takže mohou být používány společně. Unicode vychází z ASCII, používá ale 16 bitů pro identifikaci znaků, aby bylo možné podporovat vícejazyčné texty. Pro žádný znak z kteréhokoli jazyka nejsou třeba žádné escape sekvence nebo jiný kontrolní kód.

Standard Unicode definuje numerickou hodnotu a název pro každý ze svých znaků; v tomto ohledu je podobné jiným systémům pro kódovávání znaků, počínaje ASCII a konče mezinárodním standardem ISO/EIC 10646-1:1993.

Standard Unicode obsahuje, mimo přiřazení kódů a názvů jednotlivým znakům, i další informace, které obvykle ve znakových sadách chybí, ale jsou nezbytné pro implementaci kódování. Standard definuje vlastnosti znaků a obsahuje také další aplikační data, jako jsou převodní tabulky mezi malými/velkými písmeny a mapování Unicode do mnoha mezinárodních, národních a průmyslových znakových sad. Tyto informace jsou šířeny přímo Unicode Consorciem proto, aby byla zajištěna konzistence při výměně dat v Unicode.

Zde můžete vložit Váš komentář