Popis zde .... Popis zde .... Popis zde .... Popis zde ....

Vektorová grafika je jeden ze dvou základních způsobů reprezentace obrazových informací v počítačové grafice. Zatímco v rastrové grafice je celý obrázek popsán pomocí hodnot jednotlivých barevných bodů (pixelů) uspořádaných do pravoúhlé mřížky, vektorový obrázek je složen ze základních geometrických útvarů jako jsou body, přímky, křivky a mnohoúhelníky.

Vektorová grafika má proti rastrové grafice některé výhody:

  • Je možné libovolné zmenšování nebo zvětšování obrázku bez ztráty kvality (viz ukázka v úvodu článku).
  • Je možné pracovat s každým objektem v obrázku odděleně.
  • Výsledná paměťová náročnost obrázku je obvykle mnohem menší než u rastrové grafiky.

CorelDraw Odkaz na stažení .cdr
AdobeReader Odkaz na stažení .pdf

Zde můžete vložit Váš komentář